Web-publicaties

De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis stelt deze website open voor webpublicaties. De bijdragen kunnen uiteenlopend van aard zijn. Het kunnen wetenschappelijke historische beschouwingen zijn, maar kunnen ook bijvoorbeeld het karakter hebben van memoires, of een persoonlijke kijk op een bepaald deel van de agrarische geschiedenis. Op deze wijze worden waardevolle gedachten ontsloten voor allerlei gebruik, waaronder wetenschappelijk onderzoek. Twee bestuursleden nemen kennis van aangeboden teksten voor publicatie en kunnen erover in overleg treden met de publicist. De laatste blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het gepubliceerde.Gebruikmaken van de tekst is toegestaan onder bronvermelding: Auteur, jaartal, titel, www.landbouwgeschiedenis.nl, publicaties, webpublicaties.


  • Marten Brascamp en Fenneke Brascamp, ‘Twee landbouwtentoonstellingen in de IJsselstreek in 1897‘. Landbouwtentoonstellingen vormden eind 19e eeuw belangrijke instrumenten om agrariërs kennis te laten maken met vernieuwingen in bedrijfsvoering en landgebruik. In dit artikel worden twee landbouwtentoonstellingen in respectievelijk Olst en Voorst besproken.
  • Marten Brascamp, Tabaksteelt en de waag in het ampt Voorst. Brascamp heeft onderzoek gedaan naar de tabaksteelt in het ampt Voorst voor de periode 1700-1830. Centraal in het onderzoek stonden vragen als ‘Wie waren de telers, ‘Hoe belangrijk was de tabaksteelt voor hun inkomsten’, en ‘Welke rol speelde de Waag in voorst in deze handel’. Het onderzoek is rijk geïllustreerd.
  • Rienk van der Berg, 2013. Hoogleraren in de zoötechnische vakken van LH-LU-WU Wageningen 1918-2012.
  • Françoise en Pieter A. Oomen (2015), red.) Frans Alewijn (1899-1997). Veertig jaar tussen de keerkringen – memoires. Een leven werkzaam in de thee.De redacteuren hebben de tekst bewerkt en geredigeerd.
  • J.H. Voorburg, 2013. Knooppunten van 40 jaar veehouderij.