VLG-documenten

De statuten van de VLG.

Het voormalige reglement van de VLG (toen het nog onderdeel was van het KLV.

Een kleine ontstaansgeschiedenis van de VLG, toen nog Studiekring geheten:“Studiekring voor de Geschiedenis van de Landbouw 1939-1964” door N.G. Addens.

Tussen 1940 en 1951 zijn er vijf Agronomisch-Historische Jaarboeken gepubliceerd. Er in gepubliceerd zijn jaarverslagen, ledenlijsten en lezingen (die vaak eerder in het Landbouwkundig Tijdschrift zijn verschenen. In de pdf’s die hier worden gepubliceerd, zijn overgenomen: de inhoudsopgaven, ledenlijsten en jaarverslagen. Niet de artikelen zelf. Een exemplaar van de jaarboeken is aanwezig in de bibliotheek van Wageningen UR.

Agronomisch-Historisch Jaarboek, eerste deel. Wageningen: Studiekring voor de Geschiedenis van den Landbouw, 1940.
Agronomisch-Historisch Jaarboek, tweede deel.
 Wageningen: Studiekring voor de Geschiedenis van den Landbouw, 1942.
Agronomisch-Historisch Jaarboek, derde deel
. Wageningen: Studiekring voor de Geschiedenis van den Landbouw, 1947.
Agronomisch-Historisch Jaarboek, vierde deel
. Wageningen: Studiekring voor de Geschiedenis van den Landbouw, 1949.
Agronomisch-Historisch Jaarboek, vijfde deel
. Wageningen: Studiekring voor de Geschiedenis van den Landbouw, 1951.