Scriptieprijs

Pim Kooij Prijs voor scripties over plattelandsgeschiedenis

Het bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis heeft in 2015 een aanmoedigingspremie ingesteld. In 2017 heeft het bestuur besloten de aanmoedigingspremie om te zetten in een jaarprijs voor de beste scriptie op het werkterrein van de vereniging.

De prijs is vernoemd naar Pim Kooij (1945-2016), oud-hoogleraar agrarische–en milieugeschiedenis aan Wageningen University & Research en oud-voorzitter van de VLG.

De prijs wordt eenmaal per kalenderjaar toegekend en bedraagt €1.000. Daarnaast zijn er maximaal drie eervolle vermeldingen beschikbaar van elk €250. Om in aanmerking te komen, dient de masterscriptie geschreven te zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en goedgekeurd te zijn door de docent. Alle afstudeerrichtingen komen in aanmerking.

Prijswinnaars

Spelregels

De prijs is bestemd voor studenten aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, die een master scriptie hebben geschreven over plattelandsgeschiedenis in de brede betekenis van het woord. Te denken valt aan onderwerpen als: geschiedenis van de boerderijbouw, pachtverhoudingen, agrarische productiviteit, landbouwmechanisatie, ruilverkaveling, de coöperatieve beweging op het platteland, materiële en immateriële cultuur op het platteland, rurale bevolking, migratie en demografie, agrarische protestbewegingen, gewasveredeling, overheidssteun aan landbouw en platteland, historische geografie van rurale gebieden, landontginning, waterstaat, enzovoort.

Scripties kunnen (met een samenvatting van maximaal 200 woorden) digitaal opgestuurd worden naar de secretaris van de Vereniging, dr. Janny Bloembergen-Lukkes: jannybloembergen@gmail.com. Er kan doorlopend ingediend worden. De datum waarop de scriptie is goedgekeurd, bepaalt voor welk kalenderjaar de scriptie meedingt. De scriptie moet officieel zijn goedgekeurd voor 31 december van het desbetreffende jaar.

Jury

Een jury, bestaande uit dr. Janny Bloembergen-Lukkes, dr. Paul Brusse (Universiteit Utrecht) en dr. Anton Schuurman(Wageningen University & Research) zal de ingezonden scripties beoordelen. De uitslag wordt jaarlijks in februari bekendgemaakt. De prijs en de eervolle vermeldingen worden op de voorjaarsbijeenkomst van de vereniging uitgereikt. De scriptie(s) worden indien de auteur dat op prijs stelt op de site van de Vereniging gepubliceerd.