Academische tijdschriften

Deze lijst is nog in bewerking. Suggesties naar anton@antonschuurman.eu.

Er zijn in het Nederlandstalige gebied geen tijdschriften specifiek gericht op ons aandachtsveld. Wel staan er zowel in Tijdschrift voor Geschiedenis, als in de Low Countries Historical Review en The Low Countries Journal of Social and Economic History regelmatig artikelen en recensies die relevant zijn.

Daarnaast kunnen de volgende tijdschriften interessant zijn:

Discussiefora