Bestuur en commissies

Bestuur

Prof. dr. Hans Mol (voorzitter) (aftredend 2026, 1e termijn)
dr. Janny Bloembergen-Lukkes (secretaris) (aftredend 2024, 2e termijn)
dr. Merijn Knibbe (penningmeester) (aftredend 2027, 1e termijn)
dr. Michiel de Haas (aftredend 2026, 1e termijn)
dr. Jeroen Zomer (aftredend 2026,  1e termijn)
Sven Lefèvre MA (aftredend 2027, 1e termijn)
Anna Groentjes (aftredend 2028, 1e termijn)

Kascommissie 2024

Martha van Eerdt

Ton Wagendorp

Redactie Historia Agriculturae

Michiel de Haas (voorzitter)

Merijn Knibbe (secretaris)

Janny Bloembergen-Lukkes

Paul Brusse

Piet van Cruyningen

Floor Haalboom

Hans Mol

Jury Pim Kooij Scriptieprijs

Janny Bloembergen-Lukkes (voorzitter)

Paul Brusse

Anton Schuurman

Redactie website & nieuwsbrief

Anton Schuurman (anton@antonschuurman.eu)

Ere-leden van de VLG:

N.G. Addens †
prof. dr. J.M.G. van der Poel †
dr. H.K. Roessingh †
Prof. dr. Hans Jansen †
dr. Jan Bieleman †
dr. Anton Schuurman