Wat doet de VLG?

Algemene informatie

De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis – die tot 1967 de naam Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw heeft gedragen – is in 1939 door een aantal landbouwkundigen opgericht als afdeling van het KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging; toen: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap). De Vereniging heeft aan de wieg gestaan van de huidige leerstoelgroep Economic  and environmental History van Wageningen University (Voorheen Afdeling Agrarische Geschiedenis). Leden waren aanvankelijk vooral geïnteresseerde landbouwers en landbouwkundigen. Allengs sloten historici, afgestudeerden van Wageningen Universiteit en agrarische hogescholen en andere belangstellenden zich bij de Vereniging aan. Er zijn nu ongeveer 300 leden. Doel van de Vereniging is: “het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord”. Hieronder verstaan we ook de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie. 

U wilt lid worden?

Iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van de landbouw, de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie, kan lid worden.
De  contributie is 10 euro. Voor de bijeenkomsten wordt een bijdrage in de kosten voor de lunch/koffie/thee/vervoer gevraagd. Opgeven als lid kan door een mailtje te sturen naar de secretaris van de vereniging dr Janny Bloembergen-Lukkes: JannyBloembergen@gmail.com. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk het standaardwerk Boeren in Nederland  van Jan Bieleman, oud medewerker van de leerstoelgroep Economic and environmental history, of een ander boek uit het boekenfonds naar keuze.

U maakt uw contributie over naar het rekeningnummer van de vereniging: NL 43 INGB 0001 1786 69 t.n.v. Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, o.v.v. contributie, uw naam, + jaar waarvoor u betaalt.

Activiteiten

Er zijn twee bijeenkomsten per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar, waarop leden elkaar kunnen treffen. In het voorjaar is er, over het algemeen, een studiemiddag in Wageningen, in het najaar een excursie. De studiemiddag behandelt een thema met een aantal meer wetenschappelijke lezingen en onderlinge discussie en wordt voorafgegaan door de jaarlijkse ledenvergadering.  Bij de excursieonderwerpen streven we naar een verbinding tussen actueel heden en het verleden. Voor een overzicht van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren, zie de pagina jaarverslagen.

De vereniging heeft een boekenfonds, geeft in eigen beheer Agronomisch-Historische Bijdragen uit en maakt bijdragen toegankelijk via Webpublicaties. Met ingang van 2025 zal de vereniging ook via Amsterdam University Press de reeks Historia Agriculturae (van voorheen het Nederlandse Agronomisch Instituut (NAHI) uitgeven. Zie voor deze activiteiten de pagina VLG-Publicaties & boekenfonds.

De vereniging looft jaarlijks de Pim Kooij scriptieprijs uit om te stimuleren dat studenten zich verdiepen in het aandachtsgebied van de vereniging. Zie de pagina scriptieprijs,

De Vereniging brengt sinds het voorjaar 2023 een Nieuwsbrief uit. Zie de pagina Nieuwsbrieven.

Voorts vindt u nog op deze website een pagina Onderzoekhulp, waarvan we hopen dat die gaat functioneren als een hulpmiddel ter bestudering van de brede plattelandsgeschiedenis door verwijzing naar literatuur, archieven, en dergelijken.

Tenslotte is er een pagina Links. Hier zult u links vinden naar relevante verenigingen en onderzoeksinstituten, musea, en tijdschriften.