Jaarverslagen

De belangrijkste activiteit van de vereniging is het organiseren van studiedagen en excursies. Daarom staat hier een lijstje daarvan vanaf 2012. Om meer te weten te komen over die studiedagen en excursies of wat de vereniging overigens heeft gedaan zijn hieronder de jaarverslagen van de vereniging vanaf 2005 opgenomen.

Studiedagen en excursies

2024 voorjaar: Het Nederlandse landschap door de eeuwen heen: perceptie en werkelijkheid

2023 najaar: Excursie Stolpboerderijen in de Kop van Noord-Holland

2023 voorjaar: De Nederlandse Landbouw in Transitie: Verleden en Heden

2022 voorjaar: Het ideaal in de praktijk verbeeld. Veranderingen in het boerenbedrijf: wens en werkelijkheid

2022 najaar: Excursie Friesland terpen en boerderijnederzettingen in de Middeleeuwen

2021 najaar: Jan Bieleman (1949-2021) landbouwhistoricus (Heino)

2020 voorjaar: Landbouw, natuur en biodiversiteit

2019 najaar: Excursie wederopbouwboerderijen bij de Grebbelinie.

2019 voorjaar: Bijdrage van de archeologie aan de landbouwgeschiedenis.

2018 najaar: Excursie naar Zuidwest-Drenthe en de Reest.

2018 voorjaar: 100 jaar Wageningen University, 150 jaar landbouwonderwijs en landbouwkundig onderzoek in Gelderland. In samenwerking met de Vereniging Gelre.

2017 herfst: Excursie tussen Antwerpse haven en Kanaalzone: de polders van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen in heden en verleden. Ondermeer Hedwigepolder.

2017 voorjaar: Op zoek naar de wortels van het poldermodel: participatie en representatie in waterschappen voor 1800

2016 herfst: Excursie Dalende gronden in Groningen

2016 voorjaar: Boerderijtypologie, nut en nadeel, gehouden op Hofstede de Beug, Odijk

2015 herfst: Excursie Landbouw en water: elkaars oudste vriend en vijand, met bezoek aan Kampereiland en de polder Mastenbroek

2015 voorjaar: Het cultuur-historisch belang van de wederopbouwlandschappen

2014 herfst: Jubileumviering. Platteland in meervoud/Rural pluralities in a globalizing World

2014 voorjaar: Jubileumviering. 75 jaar plattelandsgeschiedenis. Wat heeft het opgeleverd en wat gaan we beter doen?

2013 herfst: Geschiedenis van de bijenhouderij in Nederland

2013 voorjaar: Adel, macht en landbouw 1750-1900

Jaarverslagen

In de jaarverslagen vindt u met name uitgebreide verslagen van onze bijeenkomsten en de bestuurssamenstelling.

Jaarverslag 2023, Jaarverslag 2022, Jaarverslag 2021, Jaarverslag 2020 (vanwege Covid waren er geen bijeenkomsten), Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2015Jaarverslag 2014Jaarverslag 2013Jaarverslag 2012Jaarverslag 2011Jaarverslag 2010Jaarverslag 2009Jaarverslag 2008Jaarverslag 2007Jaarverslag 2006Jaarverslag 2005