Musea

Musea op het werkterrein van de VLG

Er is in Nederland geen nationaal landbouwmuseum hoewel het Fries Landbouwmuseum wel de ambitie heeft zulks te zijn. Naast dit museum zijn er ook andere musea die het predicaat ‘nationaal’ misschien verdienen zoals het Nationaal Veeteeltmuseum, het Nederlands Pluimveemuseum en het Hollands Kaasmuseum.
Het Nederlands Openluchtmuseum is een voorbeeld van een breed museum dat Nederland als geheel dekt en dat deels het werkterrein van de vereniging representeert. Er zijn veel landbouwmusea met een regionale doelstelling waarvan een deel in onderstaande lijst staat. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar anton@anton.schuurman.eu.

Thematische musea

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Lijst van openluchtmusea in Nederland
Fries Landbouwmuseum, Goutum
AFRON, Friese Vereniging voor historische landbouw
Nationaal Veeteeltmuseum
Nederlands Pluimveemuseum, Barneveld
Veenkoloniaal museum, Veendam
Hollands Kaasmuseum, Alkmaar
Nederlands Zuivelmuseum, Wapenveld
Sow to grow | A Plant Science Experience , Enkhuizen
Fruitteeltmuseum, Kapelle
Tabakshistorie, Nederlandse tabakshistorische museums
Batavialand, Lelystad

Zie ook: Lijst van musea in Nederland

Streekmusea

Landbouw en Streekmuseum ‘t Rieuw, Marum
Boerderijmuseum Duurswold, Slochteren
Museum De Laarman, Luttenberg
Openluchtmuseum Ootmarsum
Openluchtmuseum Erve Kots, Lievelde
Museum Smedekinck, Zelhem
Streekmuseum Baron van Brakell, Ommeren
Landbouwmuseum Tiengemeten, Zuid-Beijerland
Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg, Dreischor
De Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland, ‘s-Gravenpolder
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
Boerenbondsmuseum, Gemert
Museum voor Nostalgie en Techniek Tractotron, Langenboom
Museum De Locht, Melderslo

Buurderij De Lage Hof