Agronomisch-historische bijdragen

Voor informatie over deze reeks zie: Nieuwsbrief 5, 2024.

In de reeks Agronomisch-Historische Bijdragen zijn tot nog toe verschenen:

 

16. G. Minderhoud, De Nederlandse landbouw. Fotografische heruitgave. (1952), 1999.
15. H.K. Roessingh en A.H.G. Schaars, De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825: een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826), 1996.
14. J.L. van Zanden, ‘Den zedelijken en materimlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande’: een reeks rapporten uit 1851/fotografische heruitg. verzorgd en ingel. door J.L. van Zanden, 1991.
13. P.C.M. Hoppenbrouwers en A.H.G. Schaars, Europa en de landbouw: visies op verleden en toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid: bundel ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1990.
12. W.H. Vermeulen, Europees landbouwbeleid in de maak. Mansholts eerste plannen, 1945-1953, 1989. Uitverkocht!
11. J.M.G. van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland, (Herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit 1967), 1983.
10. G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel (eds.), Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. Een heruitgave, deel II: Overige provincies, 1981. Uitverkocht!
9. G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel (eds.), Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw. Een heruitgave, deel I: Groningen, 1979, ongewijzigde herdruk 1981. Uitverkocht!
8. J.C.G.M. Jansen, Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden, 1979.
7. Hille de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895), 1971.
6. Ceres en Clio. Zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis, 1964. Uitverkocht!
5. J.M.G. van der Poel, Van Brakell van den Eng. Een Betuws hereboer uit het begin van de 19e eeuw, 1959. Uitverkocht!
4. W.J. Dewez, De landbouw in Brabants Westhoek in het midden van de achttiende eeuw en B.H. Slicher van Bath, Een Fries landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw, 1958. Uitverkocht!
3. N.G. Addens, De ‘Vraagpunten’ der Groninger Maatschappij van Landbouw, 1852-1941, 1950. Uitverkocht!
2. J.M.G. van der Poel, Heren en Boeren. Een studie over de Commissiën van Landbouw, (1805-1851),1949. Uitverkocht!
1. J. Kok, Grepen uit het verleden van de landbouw in de Groninger veenkoloniën, 1948. Uitverkocht!

 

 

 

 

Buiten de serie Agronomisch-Historische Bijdragen zijn de volgende titels verschenen in volgorde teruggaand in de tijd:

Fotografische herdruk van
Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Nieuwe Volgreeks. XIV. Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden. ‘s-Gravenhage: CBS, 1902, 1974.

 

N.G. Addens, De studiekring voor de geschiedenis van de landbouw 1939-1964. 1965.Studiekring voor de Geschiedenis van den Landbouw (Wageningen), Agronomisch Historisch Jaarboek. 1940.

Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap. Huishoudelijk reglement van den Studiekring voor de geschiedenis van den landbouw. 1939.

 

Deze lijst is nog in bewerking. Verschillende lezingen zijn bijvoorbeeld gepubliceerd in het Economisch-Sociaal Historisch Jaarboek.