Web-publicaties

De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis stelt deze website open voor webpublicaties. De bijdragen kunnen uiteenlopend van aard zijn. Het kunnen wetenschappelijke historische beschouwingen zijn, maar kunnen ook bijvoorbeeld het karakter hebben van memoires, of een persoonlijke kijk op een bepaald deel van de agrarische geschiedenis. Op deze wijze worden waardevolle gedachten ontsloten voor allerlei gebruik, waaronder wetenschappelijk onderzoek. Twee bestuursleden nemen kennis van aangeboden teksten voor publicatie en kunnen erover in overleg treden met de publicist. De laatste blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het gepubliceerde.

 

Gebruikmaken van de tekst is toegestaan onder bronvermelding: Auteur, jaartal, titel, www.landbouwgeschiedenis.nl, publicaties, webpublicaties.

 

De initiatiefnemer van dit onderdeel van de website is ir J.H. Voorburg, in Wageningen in 1954 afgestuurd aan de Landbouwhogeschool, ingenieur bij het consulentschap in Tilburg, rijkslandbouwconsulent in Horst, directeur van het Proefstation voor de Akker en Weidebouw en directeur van de Rijks Agrarische Afvalwater Dienst, later deel van het IMAG. Van hem is de eerste bijdrage.

 

J.H. Voorburg, 2013. Knooppunten van 40 jaar veehouderij.

Rienk van der Berg, 2013. Hoogleraren in de zoötechnische vakken van LH-LU-WU Wageningen 1918-2012

Frans Alewijn (1899-1997). Veertig jaar tussen de keerkringen – memoires. Tekst bewerkt en geredigeerd door Françoise en Pieter A. Oomen (2015). Een leven werkzaam in de thee.