Links in het vakgebied

Academische tijdschriften op het terrein van de plattelandsgeschiedenis

Allen aanwezig in de bibliotheek van Wageningen Universiteit (de meeste ook digitaal)

Rural history

Histoire et sociétés rurales

Calendries des histoires sociales. Histoire rurale.

Rivista di storia dell’agricoltura

Agricultural history review

Agricultural history

 

Discussiefora

H-Rural

 

Verenigingen op het terrein van de plattelandsgeschiedenis

EUHRO European Rural History Organisation

PECSRL  Rural Landscapes Network