Bestuur

Prof. dr. Peter Hoppenbrouwers (voorzitter) (aftredend 2024, 1e termijn)
dr. Piet van Cruyningen (secretaris) (aftredend 2021, 2e termijn)
dr. Richard Paping (penningmeester) (aftredend 2022, 2e termijn)

drs. Ewout van der Horst (aftredend 2024, 1e termijn)
ir. Judith Toebast (aftredend 2021, 2e termijn)
dr. Sophie Elpers (aftredend 2023, 2e termijn)
dr. Janny Bloembergen-Lukkes (aftredend 2024,  2e termijn)

Ere-leden van de VLG:
Prof. dr. Hans Jansen †
dr. Jan Bieleman †
dr. Anton Schuurman