Historia Agriculturae

Mission Statement

Landbouw en platteland zijn de laatste jaren onderwerp van heftige discussies. Als we weten waar we vandaan komen en hoe we in de toestand geraakt zijn waarin we ons nu bevinden, kunnen we de gesprekken over transities naar een duurzame landbouw met meer diepgang voeren. Beschikbaar maken van kennis van landbouw-, voedsel- en plattelandsgeschiedenis is daarom cruciaal.

Historia Agriculturae is een publicatieserie die sinds 1953 door het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut is uitgegeven en waarvan inmiddels 49 delen verschenen zijn. In 2023 is de publicatie van deze reeks overgenomen door de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, in samenwerking met Amsterdam University Press. De overname betekent een nieuw begin voor Historia Agriculturae.

De reeks is bedoeld als een breed forum voor studies over de plattelandsgeschiedenis van de Lage Landen – inclusief hun buurlanden en voormalige koloniën – in de ruimste zin van het woord. Dat kan gaan om de traditionele historie van ‘cows and ploughs’, de bredere agrarische tak van de economische en sociale geschiedenis, de landschapsgeschiedenis, de milieugeschiedenis en de voedselgeschiedenis. Maar ook bijdragen over op het rurale bestaan gerichte cultuurgeschiedenis, politieke geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en historische demografie zijn welkom. Historia Agriculturae mikt erop het beste werk op deze gebieden te publiceren, zowel in het Nederlands als in het Engels. Uitgave in Open Access is daarbij mogelijk.

De publicatie is peer reviewed. Een redactieraad bestaand uit prominente historici ziet toe op het reviewproces en de kwaliteit van de uit te brengen boeken. Deze raad bestaat uit Janny Bloembergen, Piet van Cruyningen, Maarten Duijvendak, Floor Haalboom, Michiel de Haas (voorzitter), Merijn Knibbe (secretaris), en Hans Mol.

Informatie over eerdere uitgaven is hier te vinden.