Contact

Suggesties of vragen?

Over zaken de vereniging betreffende kunt u altijd contact opnemen met de secretaris,

dr. Janny Bloembergen-Lukkes. Haar mailadres is JannyBloembergen@gmail.com, of 0318-413419.

U kunt haar ook bereiken via dit adres: Secretariaat VLG, p/a Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen. T. 0317-482584

Voor zaken betreffende de website of de nieuwsbrief, mail anton@antonschuurman.eu.

Wilt u lid worden?

De  contributie is 10 euro. Voor de bijeenkomsten wordt een bijdrage in de kosten voor de lunch/koffie/thee/vervoer gevraagd. Het lidmaatschap staat open voor allen die belangstelling hebben voor plattelandsgeschiedenis. Opgeven als lid kan door een mailtje te sturen naar de secretaris van de vereniging. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk het standaardwerk Boeren in Nederland  van Jan Bieleman, oud medewerker van de leerstoelgroep Economic and environmental history, of een ander boek uit het boekenfonds naar keuze.

Contributie overmaken?

U wilt uw contributie overmaken. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL 43 INGB 0001 1786 69
t.n.v. Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, o.v.v. contributie, de naam van het lid, + jaar waarvoor u betaalt.