Boekenfonds

De vereniging heeft een boekenfonds

Bestellen

Per e-mail bij  Office.RHi@wur.nl.  De boeken zijn zonder verzendkosten af te halen bij de leerstoelgroep Economische en Milieu-Geschiedenis, Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen, kamer 0118.

Voor verzendkosten wordt € 5,- per boek gerekend. Achter de boeken staan twee prijzen, voor leden en voor niet-leden.

Let op: onder aan deze lijst staan AAG Bijdragen die via de VLG te koop zijn.

Boeken

Bierkens (2011) Boter uit de Kempen (12,50; 17,50)

Bijl (1997) Het Gelderse water; westelijke Tielerwaard (7,50; 15,00)

Brouwer (1967) Bibliografie van de Nederlandse Bosbouwgeschiedenis (gratis; 5,00)

Cruyningen, P.J. van (2005) Landgoederen en landschap in de Graafschap (15,00; 19,95)

Hoogveld en Mentink (2013) Heb ik late griffele (gratis; 7,50)

Hoppenbrouwers en Schaars (1990) Europa en de landbouw     (5,00; 10,00)

Jansen, J.C.G.M. (1979) Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250 – 1800 (5,00; 10,00)

Karel (2013) Essays over effecten van de modernisering van het boerenbestaan, 1945-2012 (10,00; 15,00)

Kint (1989) Prometheus aangevuurd door Demeter (7,50; 15,00)

Koolmees e.a. (2014) Canon van de diergeneeskunde   (20,00; 32,50)

Lagerweij (1970) Veenkoloniale aardappelrooimachine (gratis; 5,00)

Maltha (1976) Honderd jaar landbouwkundig onderzoek (gratis; 5,00)

Minderhoud (1999) De Nederlandse landbouw, reprint 1952 (5,00; 10,00)

Oldenkamp (2007) Diergeneeskunde    (15,00; 25,00)

Poel, van der (1983) Honderd jaar landbouw-mechanisatie in Nederland (5,00; 10,00)

Poel, van der (1976) Landbouwleerboekjes (gratis; 5,00)

Roessingh, H.K en A.H.G. Schaars (1996) Gelderse landbouw    (10,00; 15,00)

Schuurman, A.J. (1989) Materiële cultuur en levensstijl (7,50; 15,00)

Siemens, H. (2004) Eeuwige droom (gratis; 10,00)

Swinden, van (1971) Vergelijkingstafels (sets)   (5,00; 10,00)

Trienekens (1985) Tussen ons volk en de honger (10,00; 15,00)

Vermaat (1994) Agrarische politiek vanuit CBTB door de bril van Chris van de Heuvel (5,00; 10,00)

Vermeulen (1989) Europees landbouwbeleid in de maak (5,00; 10,00)

Woude, van der (2001) Geschiedenis CBTB (gratis; 10,00)

Zanden, J.L. van (1991) Den Zedelijke en materiële toestand der arbeidende bevolking ten platten lande (5,00; 10,00)

Zeven, e.a. (1997) Introductie van nieuwecultuurgewassen (5,00; 10,00)

AAG Bijdragen te koop bij de VLG

Otto W. Hogerhuis, Baren op Beveland: Vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw, 2003, 336 p., (AAG Bijdrage 42)

Johan A. Kamermans: Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit, 1999, 404 p., (AAG Bijdrage 39)

Paul Brusse: Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe, 1650-1850,1999, 566 p., (AAG Bijdrage 38)

M.A.W.Gerding: Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950, 1995, 538 p., (AAG Bijdrage 35)

O.W.A. Boonstra: De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920, 1993, 465 p., (AAG Bijdrage 34)

Peter R. Priester: De economische ontwikkeling van de landbouw  in Groningen, 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. 1991, 660 p., (AAG Bijdrage 31)

H.K. Roessingh: De veetelling van 1526 in het kwartier van Veluwe, 1979, p. 30-57.

R.W.J.M. Bos, Techniek en industrialisatie: Nederland In de negentiende eeuw, 1979, p. 59-88.

R.W.J.M. Bos: Kapitaal en industrialisatie In Nederland tijdens de negentiende eeuw, 1979, p. 89-107.

R.W.J.M. Bos: Factorprijzen, technologie en marktstructuur:  de groei van  de  Nederlandse volkshuishouding   1815-1914,  1979, p.  109-137.

A.J. Schuurman: De bevolking van Duiven 1665-1795. Een historisch­ demografische  studie,  1979,  p. 138-189.

Th.L.M. Engelen en M.M. Meyer: Gedwongen huwelijken op het Nederlandse  platteland,  1812-1862,  1979,  p.  190-220., (AAG Bijdrage 22)

Baars: Boekhouding van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw, 1975, p. 3-135

Daelemans: Leiden 1581. Een socio-demografisch onderzoek, 1975, p. 137, (AAG Bijdrage 19)

P.M.M. Klep: Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur ontwikkeling,  1750-1849, 1973, p. 23-94.

De Goldberg-enquête in het Departement van Texel, 1801. Meegedeeld door A.M. van der Woude,  1973, p. 95-235.

J.A. Faber, H.A. Diederiks en S. Hart: Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500-1800, 1973, p. 251-271., (AAG Bijdrage 18)