Wat doet de VLG?

Algemene informatie

De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis – die tot 1967 de naam Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw heeft gedragen – is in 1939 door een aantal landbouwkundigen opgericht als afdeling van het KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging; toen: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap). De Vereniging heeft aan de wieg gestaan van de huidige leerstoelgroep Economic  and environmental History van Wageningen University. Leden waren aanvankelijk vooral geïnteresseerde landbouwers en landbouwkundigen. Allengs sloten historici en andere belangstellenden zich bij de Vereniging aan. Er zijn nu ongeveer 300 leden. Doel van de Vereniging is: “het bevorderen van de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin van het woord”. Hieronder verstaan we ook de plattelandsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en de historische geografie. 

Activiteiten

Er zijn twee bijeenkomsten per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar, waarop leden elkaar kunnen treffen. In het voorjaar is er, over het algemeen, een studiemiddag in Wageningen, in het najaar een excursie. De studiemiddag behandelt een thema met een aantal meer wetenschappelijke lezingen en onderlinge discussie en wordt voorafgegaan door de jaarlijkse ledenvergadering.  Bij de excursieonderwerpen streven we naar een verbinding tussen actueel heden en het verleden.

Op 13 juni 2024 wordt de ALV gehouden en wel in Deventer. Na de ALV volgt het voorjaarssymposium. Zie voor meer informatie Nieuwsbrief 4.

De vereniging heeft een boekenfonds, geeft Agronomisch-Historische Bijdragen uit en maakt bijdragen toegankelijk via Webpublicaties. Zie voor deze activiteiten ‘bronnen & literatuur’. De vereniging looft jaarlijks een scriptieprijs uit (zie ‘scriptieprijs’) om te stimuleren dat studenten zich verdiepen in het aandachtsgebied van de vereniging.

De Vereniging brengt sinds het voorjaar 2023 een Nieuwsbrief uit.

Nieuwsbrief nr 1 (2023)

Nieuwsbrief nr. 2 (2023)

Nieuwsbrief nr. 3 (2023)

Nieuwsbrief nr. 4 (2024)

Nieuwsbrief nr. 5 (2024)