Excursie Vereniging van Landbouwgeschiedenis 2016:

Dalende gronden in Groningen

 

 

Datum: vrijdag 7 oktober 2016

 

Aanmelden is noodzakelijk. Er is een limiet aan het aantal aanmeldingen vanwege de capaciteit van de bus. U kunt zich aanmelden door voor 1 oktober 2016 een email naar de secretaris te sturen (office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het secretariaat van de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis, 0317 482584.

De kosten van de excursie bedragen 12,50 voor leden en 17,50 voor niet-leden. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL 43 INGB 0001 1786 69 ten name van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis.

 

 

 

Programma

 

10.45 Verzamelen station Groningen, daarna vertrek bustocht via Duurswold/Slochteren

- toelichting op het landschap: Otto Knottnerus

12.00-13.00 Lunch Museumboerderij Hermans Dijkstra in Midwolda,

- Reinste Abbenaweg 1: met mogelijkheid van bezichtiging tentoonstelling

13.00-13.45 Bustocht naar Appingedam

13.45-15.30 Bezoek middeleeuwse Nicolaikerk Appingedam

2 lezingen in de Franse school met tussendoor koffie/thee en bezichtiging tentoonstelling over waterstaatsgeschiedenis (Archeologisch Informatiepunt AIP) in  de aanpalende kerk:

- Wim Ligtendag, De bodemdaling rond Slochteren in de Middeleeuwen

- [spreker nog te bepalen] De effecten van de recente bodemdaling op het landbouwhistorische erfgoed

15.30-17.00 terugkeer naar stad Groningen (station) met onderweg bezichtiging boerderij met aardbevingsproblemen

 

 


Toelichting excursie

 

Groningen is tegenwoordig veel in het nieuws door de aardbevingen die veroorzaakt worden door de gaswinning. Ook de agrarische sector wordt daardoor getroffen en historische boerderijen zijn soms zwaar beschadigd. Maar in het verleden heeft de agrarische sector ook zelf negatieve effecten voor de Groninger gronden gehad, bijvoorbeeld door de bodemdaling die veroorzaakt werd door het ontwateren van veengronden. Op deze excursie willen we oorzaken en gevolgen van bodemdaling vanuit historisch perspectief benaderen en fraai agrarisch en niet-agrarisch erfgoed in Groningen gaan bekijken.

 

 

Informatie over de sprekers

 

Otto Knottnerus is een historicus afkomstig uit het Oldambt die vele publicaties op zijn naam heeft staan over het platteland van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

 

Wim Ligtendag werkt tegenwoordig voor de Gisfabriek (Geografische Informatiesystemen), maar is in 1995 gepromoveerd op De Wolden en het Water, een proefschrift over de Middeleeuwse waterproblemen rond Slochteren als gevolg van de inklinking van veengrond.