Scriptieprijs


Het bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis heeft in 2015 een aanmoedigingspremie ingesteld.

In 2016 heeft de eerste scriptie de aanmoedingspremie ontvangen:
Beentjes, S.C.W., 2016. De kleine-boeren tragedie: hoge nood in de lage landen. Scriptie BA Geschiedenis, Unniversiteit Leiden.

In 2017 heeft het bestuur besloten de aanmoedingspremie om te zetten in een jaarprijs voor de beste scriptie op het werkterrein van de Vereniging. Zie voor nadere informatie de spelregels.