Actueel

Publicatie dr. Milja van Tielhof

2021

Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800. Een nieuwe synthese over de geschiedenis van het waterbeheer beschrijft deze vanuit het perspectief van de bestuurscultuur. In de traditionele beeldvorming over het Nederlandse waterbeheer domineren samenwerking en evenwichtige belangenafweging, maar dit boek biedt een realistischer, en daarmee rijker, beeld. We vinden opvallend veel, en al vroeg, elementen van het ‘polderen’ – zoals brede participatie, consensus zoeken, geschade belangen compenseren –  maar er waren ook moeizame conflicten. Het boek kijkt systematisch naar vormen van participatie en manieren waarop belanghebbenden invloed konden uitoefenen. De geschiedenis van waterstaat en waterschappen wordt daarbij verbonden aan grote thema’s in de Nederlandse geschiedschrijving, zoals de vroege verstedelijking, de ingrijpende transformatie van het boerenbedrijf en de merkwaardige staatsinrichting van de Republiek.Het is de synthese van  een jarenlang onderzoeksproject door een team van universitaire onderzoekers. Auteur is Milja van Tielhof, met een hoofdstuk door Piet van Cruyningen.

De prijs is € 39,‒ (excl. verzendkosten), bestellen bij Uitgeverij Verloren. https://verloren.nl/boeken/natuur-en-milieu/maritiem-en-waterstaat/politiek-en-bestuur/consensus-en-conflict_1 (of natuurlijk bij uw lokale boekhandel).

Consensus en conflict