Actueel

Het Fries Landbouwmuseum nodigt de leden van onze vereniging uit voor het symposium dat zij organiseren ter gelegenheid van het afscheid van hun directeur Henk Dijkstra. Hieronder vindt de uitnodiging.


UITNODIGING
Afscheid Henk Dijkstra op vrijdag 9 december 2022, 14:00 uur
in het Fries Landbouwmuseum.


Op vrijdagmiddag 9 december a.s. neemt Henk Dijkstra afscheid als directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Na 15 jaar medeverantwoordelijk te zijn geweest voor het Friese agrarisch erfgoed deed hij op 1 oktober jl. een stap terug. Reden om terug te kijken én vooruit te blikken tijdens een symposium met aansluitend een afscheidsreceptie.

Symposium (14:00 uur)
Met het symposium ‘De toekomst van onze agrarische collecties’ wil het Landbouwmuseum kijken naar hoe en op welke manieren we het agrarisch roerend erfgoed willen en kunnen behouden.

Programma:
14.00: Welkomstwoord door Geart Kooistra (voorzitter FLM bestuur)
14.05: Introductie thema door de middagvoorzitter Marijn Molema (Bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek, RUG).
14.15: Hans Mol (Emeritus Hoogleraar Middeleeuwse Friese geschiedenis aan het Instituut voor Geschiedenis in Leiden en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Landbouwgeschiedenis): Landbouwmusea en landbouwgeschiedenis als actief geheugen voor een snel veranderende agro-wereld: hoe staat het er voor?
14.45: Hans Piena (Conservator Openluchtmuseum Arnhem en Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam): Hoe borgen we onze landbouwcollecties in de toekomst?
Korte pauze
15.35: Yves Segers (Hoogleraar Rurale Geschiedenis onderzoekseenheid Moderniteit & Samenleving 1800-2000 (MoSa) van de KU Leuven, coördinator Centrum voor Agrarische Geschiedenis in Leuven): De Vlaamse aanpak: van boer tot meesterkok; rurale geschiedenis en erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen.
15.55: Discussie naar aanleiding van de drie inleidingen.
Korte pauze

16.30: Gitte Brugman (Journalist Leeuwarder Courant: interview met Henk Dijkstra.

16.55: Geart Kooistra: Afsluiting van het symposium.

17.00 – 18:00: ReceptieMELDT U AAN VIA ONZE WEBSITE (gratis toegang)Fries Landbouwmuseum – Tickets (landbouwmuseumfriesland.nl)
Ga naar de juiste datum (9 dec) en kies symposium en receptiealleen receptie 
U bent van harte welkom!

Namens het bestuur van het Fries Landbouwmuseum,
Geart Kooistra (vz.) 

.

Van 6 november 2022 tot 26 maart 2023 is er in museum STAAL in Almen een tentoonstelling over leven en werk van Winand Staring.

Figuur 1. Ter gelegenheid van de tentoonstelling nieuw gegoten exemplaar van het medaillon op het graf van Winand Staring.

De expositie schetst aan de hand van originele archiefstukken, publicaties, kaarten e.d. een beeld van een gedreven geoloog en landbouwkundige. Door zijn vooruitstrevende geologische kennis, zijn grote netwerk van deskundigen en onvermoeibare werklust was hij in staat om de eerste geologische kaart van ons land te maken. Bij de wereldtentoonstelling in Londen van 1862 ontving hij daarvoor een “gouden” medaille.

Naast belangrijke standaardwerken als ‘De Bodem van Nederland’ en het ‘Huisboek voor den Landman’ publiceerde hij zijn ideeën over tal van onderwerpen in vele boeken, brochures, kranten en tijdschriften. Op het landgoed De Boekhorst had hij een huis laten bouwen van waaruit hij een belangrijk deel van zijn werk verrichtte en het merendeel van zijn publicaties schreef. De tentoonstelling laat zien hoe nauw hij betrokken was bij de bouw van het landhuis en hoe hij het beheer voerde over zijn landerijen. Na de oprichting van de HBS door Thorbecke in 1863 werd Staring inspecteur van het middelbaar en landbouwonderwijs. Hij had veel over onderwijs geschreven en daarbij al jaren gepleit voor de oprichting van een instituut voor hoger landbouwonderwijs. Er worden unieke documenten tentoongesteld die laten zien welke beslissende rol Winand speelde bij de stichting van de Rijkslandbouwschool, de voorloper van de Wageningen Universiteit.

Er verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus met veel achtergrondinformatie en met een uitgebreide verantwoording van de getoonde stukken.

Museum STAAL in Almen: https://www.museumstaal.nl/

.

.

Tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’

Vanaf 24 september reist de audiovisuele tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’ rond het IJsselmeer. De tentoonstelling toont aan de hand van films van bekende regisseurs als Gerard Rutten, Joris Ivens en Bert Haanstra de maatschappelijke gevolgen van het Zuiderzeeproject en brengt de relevantie anno 2022 in beeld. Op 24 en 25 september is de tentoonstelling gratis te bezoeken in Gemaal Lely in de Wieringermeerpolder bij Medemblik. Op 1 en 2 oktober doet de tentoonstelling tijdens de Maand van de Geschiedenis het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen aan. In het najaar reist de tentoonstelling naar andere locaties in Nederland, die later bekend worden gemaakt. Op 20 september verschijnt het rijk geïllustreerde boek “Hoor, hoor de dijk is dicht”, waarin historicus en geograaf Willem van der Ham in de films en verhalen rond dit onderwerp duikt.

Dromen voor de Zuiderzee

Honderd jaar geleden, in een tijd van ongebreideld optimisme en dadendrang kort na de Eerste Wereldoorlog, werd begonnen met de uitvoering van het Zuiderzeeproject. De Zuiderzee werd afgesloten en zou gedeeltelijk worden drooggemaakt. Een verandering zonder weerga. De Afsluitdijk was veel meer dan een waterbouwkundig icoon: het was een symbool van vooruitgang en verandering. Want ’‘een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’. De Amerikaanse historica Barbara Tuchman noemde het zelfs “one of mankind’s better moments”.

Welke dromen moest de Afsluitdijk vervullen? Wat waren de gevolgen voor natuur en mens in het gebied? Wat is er van de beoogde grootse maatschappelijke transitie terechtgekomen op dit nieuwe land? Het antwoord op deze vragen is te zien in de rondreizende audiovisuele tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’. De tentoonstelling biedt een podium aan de films geïnspireerd door het Zuiderzeeproject. De dramatiek van het samenkomen van oud en nieuw in het project vormde een rijke inspiratiebron voor Nederlandse filmers door de jaren heen. Onder andere gerenommeerde regisseurs als Gerard Rutten, Joris Ivens en Bert Haanstra legden de voortgang van de aanleg van de Afsluitdijk vast in de jaren 30, 40 en 50. Maar ook later vormde het veranderde gebied de inspiratie voor films als De Nieuwe Wildernis (2013) en The Silence of the Tides (2020). ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’ neemt aan de hand van deze films de bezoekers mee op een audiovisuele reis door het Zuiderzeeproject in al haar facetten.

Het tij keren anno 2022

Het Zuiderzeeproject toont aan dat verandering mogelijk is en de tijdgeest kan beïnvloeden. Anno 2022 bevindt Nederland zich opnieuw in een situatie waar het tij gekeerd moet worden. Bij uitdagingen als klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, energietransitie en landbouwhervorming komt het weer aan op visie, de ontwikkeling van de juiste kennis en kunde, durf en daadkracht. ‘Zuiderzee in beeld’ laat beeldend de omvang van de uitdagingen zien waar Nederlanders eerder voor hebben gestaan, en hoe die opgelost werden met het Zuiderzeeproject. De prachtige en informatieve films vertellen samen een uitzonderlijk verhaal dat inspiratie biedt de uitdagingen van nu aan te gaan. Kunnen we van het verleden leren?

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is als partner betrokken bij ‘Zuiderzee in beeld’. Hoogheemraad Klazien Hartog: “De films en verhalen geven een prachtig beeld van de indrukwekkende omvang van het Zuiderzeeproject en de enorme veranderingen die het met zich meebracht. Het getuigde van durf, samenwerking en vertrouwen in nieuwe techniek. Dat hebben we weer nodig met de klimaatverandering en de andere uitdagingen waar we voor staan. Als je ziet wat vroeger kon, geeft dat moed voor de toekomst.”