Actueel

Excursie Vereniging van Landbouwgeschiedenis 2018:

Zuidwest-Drenthe en de Reest

 

 

Datum: vrijdag 12 oktober 2018

 

Aanmelden is noodzakelijk. Er is een limiet aan het aantal aanmeldingen vanwege de capaciteit van de bus. U kunt zich aanmelden door voor 8 oktober 2018 een email naar de secretaris te sturen (office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het secretariaat van de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis, 0317 482584.

De kosten van de excursie bedragen € 12,50 voor leden en € 17,50 voor niet-leden. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL 43 INGB 0001 1786 69 ten name van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. De aanmelding is geldig nadat wij uw betaling ontvangen hebben.

 

 

 

Programma

 

10.45  vertrek vanaf NS station Meppel (westzijde van het station)

17.00  terug op NS station Meppel

Parkeren kan het beste geschieden aan de oostzijde van het station (Ezinge).

Het verdient aanbeveling stevige schoenen te dragen.

Contact: Michiel Gerding (0654784741)

 

De lunch zal plaatsvinden bij café-restaurant Poortman, Bloemberg 5, 7924 PW Veeningen.

Daar zullen tevens inleidingen gehouden worden door:

 

Michiel Gerding, voormalig provinciaal historicus van Drenthe

De landbouwkundige geschiedenis van Zuidwest-Drenthe

 

Eric van de Bilt, voormalig directeur van stichting Het Drentse Landschap

Het Reestdal van boerenland naar natuurgebied

 

Bernhard Hanskamp, voormalig planoloog bij de Provincie Drenthe

Vijfenzeventig jaar ruilverkaveling in Zuidwest-Drenthe

 

 

Toelichting

 

De Reest is een uniek riviertje op de grens van Drenthe en Overijssel. Het is een laaglandbeek die ontspringt in de buurt van Dedemsvaart, waar eertijds enorme hoogveenmoerassen zich uitstrekten. De Reest mondt ongeveer dertig kilometer verderop bij Meppel uit in het Meppelerdiep. Het verval van de beek is gering, zo’n zes meter, zodat hij zich traag stromend tussen de weilanden kronkelt, nog net zoals honderden jaren geleden. Soms lijkt de beek niet meer te zijn dan een wat bredere sloot. Het landschap is open met hier en daar boomgroepen langs de randen, waar zich boerderijen bevinden, en enkele dorpen. Het Reestdal heeft veel van zijn natuurlijke karakter behouden en vanwege de natuurwaarden behoren grote gedeelten van het dal inmiddels toe aan de provinciale natuurorganisaties Het Drentse Landschap en Landschap Overijssel. Het prijkt hoog op de lijst van natuurgebieden. Toch zijn het de boeren geweest die in de loop van de eeuwen het landschap zijn karakter hebben gegeven. Vele bijzondere boerderijen aan weerskanten van het dal getuigen daarvan. De natuurlijke kwaliteiten van het Reestdal zijn in de achterliggende jaren met veel belangrijk natuurhistorisch onderzoek aangetoond. Ook de culturele aspecten van het Reestdal, de ontwikkeling en de aard van de gebouwde cultuur zijn onderzocht.

 

Als gevolg van de ingrijpende veranderingen in de landbouw hebben veel boeren hun bedrijf beëindigd. Zeker in het Reestdal hebben steeds meer boerderijen hun agrarische functie verloren en een exclusieve woonfunctie ervoor terugkrijgen. De grote mobiliteit en de forse welvaart maken het burgers mogelijk een paradijsje voor zichzelf op het platteland te creëren. Dat roept nieuwe vragen en uitdagingen op. Want hoe kan op een verantwoorde manier omgegaan worden met dat gedurende eeuwen gevormde eigen karakter van het gebied? Ook voor de natuurorganisaties is dat van belang, want met de natuurgebieden krijgen zij vaak de boerderij erbij. Boeren komen er dan niet in terug en de vraag doet zich dan voor hoe zo’n pand herbestemd moet worden. Aan de andere kant van de schaal is het de vraag hoe de boeren die wel willen doorgaan levensvatbare bedrijfsmogelijkheden krijgen. Sinds jaar en dag is ruilverkaveling daarin een wezenlijk instrument. Ook in Zuidwest-Drenthe. En hoe pas je dat dan in in dat cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gebied?  Historicus Michiel Gerding en planoloog Bernhard Hanskamp zullen u op deze excursie het nodige laten zien.

 

 

 

 

Nog geen lid van de VLG?

U kunt lid worden door een email te sturen naar office.rhi@wur.nl of door te bellen naar 0317-482584. U kunt ook naar onze website gaan: www.landbouwgeschiedenis.nl en daar klikken op e-secretaris. In uw email vermeldt u uw naam en adres. De contributie is 10 euro per jaar.

U krijgt als welkomstgeschenk het monumentale boek van Jan Bieleman Boeren in Nederland cadeau. Twee keer per jaar krijgt u post van ons over de studiedagen van de vereniging. U kunt tegen korting boeken bij de Vereniging kopen. De VLG is een boeiend en belangrijk ontmoetingspunt voor iedereen die is geïnteresseerd in platteland en landbouw en de geschiedenis ervan. Door hierin te participeren zorgt u dat het platteland en landbouw zichtbaar blijven in de geschiedenis en in het maatschappelijk debat.